• 300மிமீ லாங் ரேஞ்ச் 2எம்பி ஜூம் கேமரா தொகுதி

  SOAR-CB4252
  300மிமீ லாங் ரேஞ்ச் 2எம்பி ஜூம் கேமரா தொகுதி

 • 2MP 46x நெட்வொர்க் ஜூம் கேமரா தொகுதி

  SOAR-CB2146
  2MP 46x நெட்வொர்க் ஜூம் கேமரா தொகுதி

 • HDIP 2MP 72x நீண்ட தூர ஜூம் கேமரா தொகுதி

  SOAR-CB2272
  HDIP 2MP 72x நீண்ட தூர ஜூம் கேமரா தொகுதி

 • சிறிய ஆட்டோஃபோகஸ் 2MP 92x ஜூம் கேமரா தொகுதி

  SOAR-CB2292
  சிறிய ஆட்டோஃபோகஸ் 2MP 92x ஜூம் கேமரா தொகுதி

 • அல்ட்ரா லாங் ரேஞ்ச் 4MP 86x ஜூம் கேமரா தொகுதி

  SOAR-CB4286
  அல்ட்ரா லாங் ரேஞ்ச் 4MP 86x ஜூம் கேமரா தொகுதி

 • நெட்வொர்க் defog 2MP 52X ஜூம் கேமரா தொகுதி

  SOAR-CB2252
  நெட்வொர்க் defog 2MP 52X ஜூம் கேமரா தொகுதி

 • 2MP 46x ஆப்டிகல் ஜூம் கேமரா தொகுதி

  SOAR-CB2146
  2MP 46x ஆப்டிகல் ஜூம் கேமரா தொகுதி

 • 2mp 26x ஆப்டிகல் ஜூம் கேமரா தொகுதி

  SOAR-CB2126
  2mp 26x ஆப்டிகல் ஜூம் கேமரா தொகுதி

 • 2MP 52x நெட்வொர்க் ஜூம் கேமரா தொகுதி

  SOAR-CB2252
  2MP 52x நெட்வொர்க் ஜூம் கேமரா தொகுதி

 • 2MP ஸ்டார்லைட் 72x நெட்வொர்க் ஜூம் கேமரா தொகுதி

  SOAR-CB2272
  2MP ஸ்டார்லைட் 72x நெட்வொர்க் ஜூம் கேமரா தொகுதி

 • பெரிதாக்கு கேமரா தொகுதி மேலோட்டம்

  பெரிதாக்கு கேமரா தொகுதி மேலோட்டம்
  பெரிதாக்கு கேமரா தொகுதி மேலோட்டம்

 • 2MP 26x ஆப்டிகல் ஜூம் நெட்வொர்க் கேமரா தொகுதி

  SOAR-CB2126
  2MP 26x ஆப்டிகல் ஜூம் நெட்வொர்க் கேமரா தொகுதி

 • பெரிதாக்கு கேமரா தொகுதி