• 4MP 4X NDAA இணக்க நெட்வொர்க் ஜூம் கேமரா தொகுதி

  SOAR-CBS4104

  4x 4MP நெட்வொர்க் கேமரா தொகுதி, NDAA இணக்கமானது

 • 4MP 10X NDAA இணக்க நெட்வொர்க் ஜூம் கேமரா தொகுதி

  SOAR-CBS4110

  4MP 4x ஆப்டிகல் ஜூம் NDAA இணக்கமான நெட்வொர்க் கேமரா தொகுதி

 • 2MP 20x நெட்வொர்க் ஜூம் கேமரா தொகுதி

  SOAR-CBS2120

  20x 2MP ஸ்டார்லைட் நெட்வொர்க் கேமரா தொகுதி NDAA இணக்கமானது PT யூனிட் ஒருங்கிணைப்புக்கான சிறந்த இணக்கத்தன்மை

 • 2MP 26X NDAA ஜூம் கேமரா தொகுதி

  SOAR-CB2126

  2MP 26x ஆப்டிகல் ஜூம் NDAA இணக்கமான நெட்வொர்க் கேமரா தொகுதி

 • NDAA இணக்கமான ஜூம் கேமரா தொகுதி