• இரட்டை சென்சார் சிறிய கடல் கேமரா

  SOAR971-TH தொடர்
  இரட்டை சென்சார் காம்பாக்ட் மரைன் எச்டி ஐபி கேமரா

 • IR67 கரடுமுரடான கடல் PTZ கேமரா

  SOAR970-TH தொடர்
  IR67 கரடுமுரடான கடல் PTZ கேமரா

 • கைரோஸ்கோப் நிலைப்படுத்தலுடன் கூடிய அரிப்பு எதிர்ப்பு மல்டி சென்சார் மரைன் PTZ

  SOAR977-TH தொடர்
  கைரோஸ்கோப் நிலைப்படுத்தலுடன் கூடிய அரிப்பு எதிர்ப்பு மல்டி சென்சார் மரைன் PTZ

 • கடல் கேமரா