• வயர்லெஸ் மொபைல் 4G Wifi PTZ கேமரா

  SOAR973 தொடர்
  வயர்லெஸ் பேட்டரி-இயங்கும் விரைவான வரிசைப்படுத்தல் HD 4G PTZ கேமரா

 • 4G விரைவான வரிசைப்படுத்தல் PTZ கேமரா

  SOAR972 தொடர்
  4G விரைவான வரிசைப்படுத்தல் PTZ கேமரா

 • பேட்டரியில் இயங்கும் HD 5G வயர்லெஸ் PTZ கேமரா

  SOAR976
  5G & 4G LTE உடன் வயர்லெஸ் PTZ கேமரா மற்றும் விரைவான வரிசைப்படுத்தலுக்கான உள்ளமைக்கப்பட்ட விரைவு நீக்கக்கூடிய பேட்டரி

 • 4G PTZ கேமரா